tandwielen Metaal

De situatie

De leverbetrouwbaarheid van het bedrijf is buitengewoon slecht. Het regent klachten van afnemers.
De productieplanning lijkt onbetrouwbaar en herhaaldelijk komen er onderdelen voor de assemblage afdeling tekort.

Het probleem

Doordat er op dagelijkse basis zoveel problemen zijn op te lossen, komt men er niet toe om een structurele oplossing te zoeken.

De oplossing

Analyse levert als resultaat op dat de oorzaak niet bij de planningsafdeling ligt. De werkwijze is in orde, alleen de basisgegevens die men moet gebruiken blijken herhaaldelijk niet te deugen. Voorraadgegevens wijken af en ook de stuklijksten blijken niet te kloppen. De voorraad wordt betrouwbaar gemaakt door de invoering van cyclecounting; een werkwijze waarbij met hoge frequentie de voorraad geteld wordt. Doordat de basisgegevens, de voorraadgetallen dus, betrouwbaarder worden, wordt ook de uitkomst van de planning betrouwbaarder.
De stuklijsten bleken niet te kloppen vanwege achterstallig onderhoud. De onderkenning van het probleem blijkt de aanzet voor de oplossing te zijn. Door een korte periode in de rustige avonduren de stuklijsten weer in orde te brengen en een regelmatig onderhoud hiervan te waarborgen, is ook dit probleem opgelost. Geleidelijk aan neemt de leverbetrouwbaarheid en daarmee de klanttevredenheid toe en het aantal klachten af.

Terug