man met kruiwagen Food

 

De situatie

 

Met twee vestigingen van een concern gaat het niet goed; de ene leidt een dramatisch verlies over een langere periode, terwijl de andere vestiging wisselende resultaten vertoond.

 

 Het probleem

De opdrachtgever wil snel een oplossing: aan de verlieslatende situatie moet zo snel mogelijk een einde worden gemaakt. Eigenlijk ziet men de sluiting van de verlieslatende vestiging als enige oplossing. Daarnaast dient te worden onderzocht welke verbeteringen noodzakelijk en mogelijk zijn voor de vestiging met wisselende resultaten.

De oplossing

Analyse levert als resultaat op dat de verlieslatende vestiging over lange tijd reeds in deze toestand verkeerd. Dit is nooit zo duidelijk geworden omdat de producten die men voortbracht werden gezien als complementair aan de producten van de andere vestiging. Men vond daarom dat er geen winst op hoefde te worden gemaakt. Het waren toch ' service producten' en maakte slechts een klein deel uit van het totaal. Echter het kleine deel werd steeds groter waardoor het totale resultaat van de twee vestigingen onder druk kwam te staan.
Enkele jaren geleden was het bedrijf gekocht van de oprichter. Ik kwam met hem in contact en hij was in principe bereid de vestiging terug te kopen. Na zorgvuldige onderhandelingen is het bedrijf verkocht in plaats van gesloten, zoals de opdrachtgever oorspronkelijk in gedachten had. Dit leverde het concern een aanzienlijk voordeel op: geen afvloeiingskosten, geen imagoverlies en een kortere beëindigingtijd, waardoor over een kortere periode verlies werd geleden. Voor de werknemers betekende de verkoop behoud van werkgelegenheid en voor de koper een getrainde, goed gemotiveerde groep van medewerkers. Verder werd de apparatuur en een deel van het klantenbestand voor een redelijke prijs overgedragen. Voor een andere vestiging is een reorganisatieplan gemaakt dat door het zittende management wordt uitgevoerd.

Deze case is dezelfde als de Algemeen management case. Echter, daar belicht ik mijn rol als Managing director

Terug