windmolen Energie

De situatie

Zoals meer energiebedrijven in Nederland heeft ook dit bedrijf  te maken met een bedrijfscultuur die klantvriendelijkheid in de weg staat. Er komen nogal wat klachten van zowel interne als externe klanten. De manager van de betreffende afdeling gooit het bijltje er bij neer. Want ook de onderlinge samenwerking en de kwaliteit van de afdelingshoofden laat ernstig te wensen over. Door het vertrek van de manager wordt ik gevraagd totdat een nieuwe manager gevonden is leiding te geven en verbeteringsvoorstellen te produceren.

Het probleem

De afdeling van het energiebedrijf heeft een meervoudig probleem: de leiding van de afdeling waarvan de manager vertrokken is functioneert niet goed, de communicatie tussen de afdelingen onderling werkt niet en de klantvriendelijkheid laat ook te wensen over.

De oplossing

Als structurele oplossing voor het slechte functioneren van de afdeling besluit ik om een voorstel te maken om de afdelingen op te heffen. Er moeten drie activiteitengroepen, in plaats van drie afdelingen,  gevormd worden waarbij de medewerkers gaan samenwerken langs de procesas in plaats van per afdeling.
Om deze verandering gestalte te geven krijgen mensen training op het gebied van planning, een vakinhoudelijke training en een training klantvriendelijk werken.
De opdrachtgever is dermate tevreden over de nieuwe manier van werken dat hij mij dringend verzoekt om de nieuwe manager bij zijn komst in de werkwijze in te werken. Waarmee ook voor deze opdracht de gerealiseerde verbeteringen geborgd zijn.

Terug