vrouw met bloemen Agro                                                                      

De situatie

Bij 's-werelds grootste bloemen en planten veiling heeft men te maken met de gevolgen van een reorganisatie proces. Deze noodzakelijke verandering  binnen een afdeling (60 medewerkers) van de veiling had tot gevolg dat de arbeidsverhoudingen ernstig verstoord waren.

Het probleem

De manager van de afdeling heeft mede door de verstoorde arbeidsverhoudingen een andere functie binnen de veiling aanvaard. Er moet dus een invulling gevonden worden voor de dagelijkse leiding. Daarbij moeten een aantal zaken nog opgelost worden in nasleep van de reorganisatie.

De oplossing

Ik wordt gevraagd om de dagelijkse werkzaamheden voor mijn rekening te nemen, maar vooral om te zorgen voor het herstel van de arbeidsverhoudingen, de sfeer binnen de afdeling te verbeteren. Daarnaast moet de bezetting van de afdeling ingevuld gaan worden. Er zijn tijdens en na de organisatie een aantal medewerkers vertrokken van de afdeling. Het begin van een verbetering lag hier, zo was mijn conclusie, is het herstellen van het vertrouwen. Daar is geen recept voor; dat komt in dit geval met behulp van een interim manager of niet. Het gevolg van mijn aanpak was dat herstel intrad. Het hield onder andere in: veel op de werkvloer aanwezig zijn, met mensen praten, beloften nakomen, personele versterking realiseren, een trainingsprogramma opzetten, discussie uitlokken op een positieve manier zodat mensen stoom af kunnen blazen. Men had immers kort geleden een reorganisatie proces doorlopen. De opdrachtgever verzocht mij om de nieuwe manager in te werken en in te wijden in de nieuwe aanpak. Men deelde mijn mening dat verbeteringen geborgd moesten worden. Tot slot heb ik een programma geschreven wat de lange termijn voorwaarden voor het herstel van de arbeidsverhoudingen inhield.

                                                                                    Terug